Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘miscellaneous’ Category

OMG! KFC is literally selling junk food now! :mrgreen:

A man, who once worked for the KFC in Yuen Long Plaza, disclosed the disgusting acts of his ex-colleagues – picking chicken pieces that were once served from the trash and reuse them to serve its customers again.  This is a common practice in this particular KFC that is known and practiced not only by a few workers, but also most of the delivery guys, the store manager and assistant manager.

Reusing chicken picked from the trash saves money, increases profit, “improves” store’s performance, and hence, leads to the possibility of getting a higher bonus by the end of the year.  Apparently, this is the only thing this particular KFC store manager cares about.  As for the other workers in this KFC, who mostly are youngsters, what they care most is getting paid and leaving work on time.  Nobody would like to stay behind for another half an hour to fry only a few extra pieces of chicken for this last order that they just get right before the store closes.  🙄

Here is the ugly truth posted on YouTube

Here is the report from the Next Media.

KFC 賣 垃 圾 雞

女 助 理 經 理 Cindy 不 但 沒 糾 正 員 工 執 垃 圾 雞 賣 給 客 人 的 陋 習 , 自 己 還 參 與 其 中 。

kfc-trash-chicken-00

KFC 炸 雞 , 對 很 多 香 港 人 來 說 , 既 美 味 又 方 便 。
元 朗 廣 場 一 間 KFC 更 其 門 如 市 , 臨 近 收 工 也 不 斷 有 人 客 來 取 外 賣 , 這 些 客 人 發 夢 也 想 不 到 , 他 們 口 中 的 炸 雞 分 分 鐘 來 自 垃 圾 筒 。
原 來 該 店 員 工 為 趕 收 工 , 早 已 熄 爐 和 棄 置 店 內 食 物 , 碰 到 有 人 臨 時 臨 急 趕 來 , 便 在 垃 圾 筒 中 執 回 炸 雞 賣 給 客 人 。
而 店 長 為 求 「 慳 數 」 , 不 想 重 開 炸 爐 浪 費 資 源 , 遂 任 由 店 內 員 工 胡 作 非 為 。
於 是 在 垃 圾 筒 內 沾 滿 污 物 的 炸 雞 , 經 重 新 裝 入 紙 盒 後 , 再 吃 進 客 人 的 肚 子 裡 。

kfc-trash-chicken-01

西 鐵 朗 屏 站 附 近 的 元 朗 廣 場 , 由 於 交 通 便 利 , 一 直 是 附 近 居 民 的 消 費 熱 點 , 商 場 內的 KFC 炸 雞 店 更 向 來 生 意 不 俗 , 居 於 較 遠 處 的 人 也 常 駕 車 來 取 外 賣 。

親 眼 目 睹 店 內 執 垃 圾 雞 來 賣 , 前 員 工 阿 全 說 以 後 也 不 敢 再 食 炸 雞 。
主 任 阿 Wing 先 伸 手 入 垃 圾 筒 搜 索 一 輪 , 找 到 之 前 棄 置 的 炸 雞 。

kfc-trash-chicken-02

她 撥 開 其 他 垃 圾 , 並 把 炸 雞 拿 了 出 來 。

kfc-trash-chicken-03

繼 而 她 即 迅 速 把 垃 圾 雞 放 入 外 賣 紙 盒 , 再 準 備 轉 售 給 客 人 , 而 店 內 其 他 職 員 目 睹 整 個 過 程 。

kfc-trash-chicken-04

垃 圾 筒 執 雞
上 週 , 曾 任 職 元 朗 廣 場 KFC 的 外 賣 送 貨 員 工 阿 全 , 向 本 刊 交 來 手 機片 段 , 聲 言 要 踢 爆 該 店 黑 幕 。 該 段 影 像 拍 得 非 常 清 晰 , 可 清 楚 看 見 該 店 的 女 主 任 阿 Wing , 正 在 垃 圾 筒 內 拼 命 翻 找 , 最 後 徒 手 將 一 件 炸 雞 從 垃 圾 筒 中 拾 上 來 。
由於 炸 雞 還 黏 住 其 他 已 棄 置 的 食 物 盒 , 女 主 任 將 食 物 盒 「 fing 」 開 後 , 再 將 執 起 的炸 雞 裝 入 另 一 個 乾 淨 食 物 紙 盒 , 之 後 就 轉 身 離 去 交 給 客 人 , 店 內 來 回 走 動 的 員 工 都有 目 睹 , 其 間 有 員 工 更 若 無 其 事 開 玩 笑 說 : 「 以 後 唔 敢 再 叫 雞 … … 」 而 阿 Wing 像不 當 一 回 事 似 的 , 並 開 玩 笑 的 同 事 不 要 阻 礙 她 去 執 「 垃 圾 雞 」 。
阿 全 今 趟 肯 挺 身 而 出 爆 料 , 就 是 因 為 不 滿 該 店 的 管 理 層 對 食 物 的 處 理 手 法 。
「 為 何 不 直 接 向 總 公 司 反 映 及 投 訴 ? 」 上 週 三 , 當 記 者 與 阿 全 初 見 面 時 便 問 他 。
「 無 用 , 之 前 有 客 人 打 去 公 司 投 訴 熱 線 投 訴 食 物 有 異 味 , 點 知 店 長 『 家 琦 』 有 老 死 做 投 訴 熱 線 , 單 未 上 到 總 公 司 已 俾 人 截 啦 , 我 做 車 手 ( 外 賣 ) , 職 位 同 人 工 都 低 , 唔 做 咪 算 數 , 不 過 係 不 忿 佢 咁 離 譜 , 根 本 無 諗 過 要 改 善 , 仲 成 日 咁 執 垃 圾 賣 俾 人 食 … … 」 阿 全 怒 氣 沖 沖 強 調 ,片 段 是 千 真 萬 確 之 餘 , 手 上 還 有 其 他 店 內 員 工 執 垃 圾 片 段 , 更 說 有 需 要 時 , 願 意 挺身 而 出 做 證 人 , 頂 證 一 切 , 「 唔 單 只 我 一 個 , 仲 有 其 他 車 手 同 店 內 員 工 都 可 以 作 證。 」
元 朗 廣 場 KFC 每 晚 推 出 來 的 垃 圾 車 , 內 有 一 些 完 全 未 食 用 過 的 家 鄉 雞 。

kfc-trash-chicken-12

投 訴 無 門
發 生 垃 圾 筒 執 雞 再 賣 給 客 人 事 件 , 原 來 是 因 為 員 工 懶 散 及 要 應 付 總 公司 定 下 來 的 損 耗 限 額 。 這 間 元 朗 廣 場 的 KFC , 星 期 一 至 日 , 晚 上 十 時 關 門 , 但 往 往未 夠 鐘 , 店 內 員 工 已 急 不 及 待 開 始 收 工 的 清 潔 程 序 , 當 中 包 括 丟 掉 賣 不 去 的 剩 餘 食物 。 由 於 外 賣 時 段 同 樣 至 晚 上 十 時 , 若 有 客 人 臨 近 收 鋪 前 才 落 外 賣 訂 單 , 店 內 員 工為 免 重 新 炸 雞 , 只 好 從 垃 圾 筒 「 摷 」 回 食 物 給 外 賣 客 人 。
「 為 何 不 等 至 晚 上 十 時 後 才 丟 棄 剩 餘 食 物 ? 」 記 者 問 阿 全 。
「 清 潔 都 要 搞 半 個 鐘 , 唔 早 完 事 變 阻 收 工 , 班 後 生 仔 個 個 收 工 有 節 目 。 況 且 有 時 係 根 本 唔 夠 件 數 或 種 類 應 付 外 賣 單 , 咁 唯 有 到 垃 圾 筒 執 番 之 前 炸 壞 或 污 糟 雞 , 唔 通 仲 重 新 開 爐 去 炸 番 兩 件 雞 咩 ? 」 阿 全 還 說 上 年 入 職 後 不 久 , 由 於 他 不 識 「 規 矩 」 , 故 他 成 了 受 害 人 之 一 。
「 初 初 唔 知 頭 唔 知 路 , 收 工 後 仲 有 食 雞 , 不 過 發 覺 食 緊 雞 時 , 同 事 陰 陰 嘴 笑 , 後 來 經 傾 得 埋 同 事 提 點 , 之 後 我 都 唔 敢 再 食 。 」 阿 全 表 示 , 由 於 公 司 限 定 了 每 間 分 店 的 損 耗 額 ,故 分 店 的 管 理 層 為 了 保 住 職 位 及 每 季 的 分 紅 等 , 他 們 大 多 不 願 為 了 那 一 、 兩 張 的 外賣 訂 單 而 去 開 爐 炸 雞 浪 費 資 源 , 「 炸 多 雞 同 已 丟 棄 雞 , 加 加 埋 埋 , 兩 條 數 就 好 大 , 反 而 , 將 丟 棄 俾 客 人 , 咁 就 慳 番 唔 少 , 而 且 唔 阻 收 工 。 」
阿全 透 露 , 即 使 重 新 開 爐 炸 雞 , 過 程 大 約 只 是 廿 多 分 鐘 , 但 對 趕 收 工 的 同 事 來 說 , 從垃 圾 筒 「 執 雞 」 總 好 過 又 再 花 多 廿 分 鐘 時 間 , 「 時 薪 大 約 得 十 五 蚊 , 好 多 同 事 寧 願準 時 收 工 , 都 唔 願 賺 多 幾 蚊 。 」
片 段 中 所 見 , 在 垃 圾 車 旁 的 Cindy , 不 理 會 餐 盒 沾 了 污 水 , 亦 照 樣 拿 入 店 內 賣 給 客 人 。

kfc-trash-chicken-301

穿 紅 衫 制 服 的 KFC 員 工 , 整 個 人 蹲 在 垃 圾 車 內 「 尋 寶 」 , 當 找 到 先 前 掉 了 的 薯 蓉 、 白 飯 及 沙 律 的 套 餐 , 他 即 時 交 給 Cindy 。

kfc-trash-chicken-31

每 晚 元 朗 廣 場 的 KFC 員 工 會 將 垃 圾 車 推 出 外 , 但 當 遇 上 有 外 賣 訂 單 時 , 垃 圾 車 內 的 雞 就 大 派 用 場 。

kfc-trash-chicken-32

在 KFC 集 團 的 寫 字 樓 內 , 助 理 市 務 經 理 Selina 與 兩 位 同 事 看 完 兩 段 片 段 後 , 均 木 無 表 情 。

kfc-trash-chicken-33

垃 圾 車 仔 搵 大 餐
阿 全 為 了 證 實 他 的 舉 報 , 上 週 五 晚 , 他 將 現 任 同 事 所 拍 的 另 一段 片 , 交 給 記 者 查 看 。 從 片 中 見 到 , 一 名 男 員 工 甚 至 奉 命 整 個 人 蹲 了 入 店 旁 邊 的 大垃 圾 車 內 「 尋 寶 」 , 女 助 理 經 理 Cindy 則 在 旁 指 指 點 點 , 當 他 找 到 一 盒 盒 已 丟 棄 的薯 蓉 套 餐 後 , 就 即 時 交 給 在 旁 等 候 的 Cindy , 而 Cindy 接 了 數 個 餐 盒 後 , 便 轉 頭 走回 店 內 , 她 根 本 沒 理 會 垃 圾 車 內 污 水 充 斥 的 噁 心 場 面 , 也 不 理 會 餐 盒 面 還 沾 了 污 水的 不 潔 狀 況 。
阿 全 表 示 , 由 於 上 行 下 效 及 同 事 們 的 衞 生 意 識 日 益 鬆 懈 , 元 朗廣 場 的 KFC 員 工 已 漸 將 變 態 的 行 為 視 為 常 態 , 當 他 看 不 過 眼 , 出 言 相 勸 時 , 竟 落 得被 刪 減 工 時 , 最 後 他 憤 而 辭 職 。
「 唔 單 只 我 一 個 走 , 仲 有 其 他 人 , 唔 信 你 可 以 問 問 其 他 已 離 職 員 工 。 」
為 花 紅 執 臭 雞
據另 一 位 KFC 經 理 透 露 , KFC 是 以 營 業 額 將 各 店 鋪 以 ABCD 四 級 來 劃 分 , 元 朗 廣 場 的分 店 在 閒 日 約 有 三 至 四 萬 元 營 業 額 , 週 六 及 日 則 約 有 六 至 七 萬 元 營 業 額 , 故 屬 第 二級 的 B 類 鋪 , 為 了 升 上 A 級 鋪 博 取 更 多 花 紅 , 該 店 管 理 層 難 免 要 招 數 盡 出 , 即 使 店長 家 琦 知 悉 下 屬 將 垃 圾 家 鄉 雞 賣 給 客 人 , 她 也 會 視 而 不 見 , 反 正 下 屬 求 方 便 , 她 求交 數 , 大 家 都 有 好 處 。 「 間 間 KFC 分 店 條 雞 數 都 係 負 數 , 有 人 搏 表 現 及 想 俾 分 區 經理 賞 識 , 咪 將 損 耗 量 刻 意 做 低 , 甚 至 將 本 應 要 丟 走 雞 都 當 好 雞 賣 , 減 少 損 耗 之 餘 , 又 可 省 卻 成 本 , 一 舉 兩 得 , 條 數 做 得 靚 , 分 店 就 好有 機 會 升 級 。 」 該 位 KFC 經 理 解 釋 , 因 不 同 區 域 及 不 同 鋪 面 大 細 因 素 影 響 , 故 總 公司 衡 量 分 店 管 理 層 的 表 現 時 , 會 以 多 項 數 據 的 綜 合 表 現 為 準 則 , 假 如 營 業 額 高 , 但同 時 損 耗 量 也 巨 大 , 則 不 屬 好 的 整 體 表 現 。
在 元 朗 廣 場 KFC 內 , 大 啖 咬 家 鄉 雞 的 顧 客 , 做 夢 也 想 不 到 有 可 能 是 食 「 垃 圾 雞 」 。

kfc-trash-chicken-39

「 我 有 同 店 長 講 過 , 佢 好 似 唔 當 一 回 事 , 佢 都 親 眼 見 過 , 無 理 由 唔 知 , 可 能 為 升 上 A 級 鋪 , 想 花 紅 分 多 啦 。 」 阿 全 指 出 A 級 鋪 管 理 層 的 每 季 花 紅 , 比 B 級 鋪 的 約 多 出 數 千 元 。
本 週 二 早 上 , 記 者 分 別 到 元 朗 廣 場 的 KFC 及 KFC 總 公 司 求 證 , 在 元 朗 廣 場 店 內 的 Cindy , 死 口 不 認 曾 在 垃 圾 車 內 拾 回 食 物 及 將 之 出 售 , 後 更 記 者 到 總 公 司 投 訴 , 而 總 公 司 的 員 工 則 推 說 集 團 CEO 黃 錦 鴻 剛 巧 不 在 公 司 。 在 幾 經轉 折 下 , 記 者 才 能 與 女 助 理 市 務 經 理 Selina 會 面 , 並 將 有 關 的 片 段 給 她 細 看 。 她看 完 片 段 後 , 只 一 味 口 窒 窒 地 說 , 「 咁 樣 好 難 斷 定 佢 度 執 緊 乜 , 不 如 咁 啦 , 你 留 低 兩 段 片 , 等 我 慢 慢 去 研 究 先 啦 ! 」
至 於 以 前 有 沒 有 收 過 類 似 的 投 訴 , Selina 則 斷 言 說 沒 有 , 也 不 肯 詳 細 解 釋 , 記 者 再 追 問 會 否 徹 查 並 向 客 人 道 歉 , 她 也 全 無 回 應 。
九月 時 , 美 國 KFC 總 公 司 曾 高 調 地 , 以 嚴 密 的 保 安 及 裝 甲 車 來 運 送 , 創 辦 人 桑 德 斯 上校 親 手 用 鉛 筆 寫 下 的 十 一 種 香 辛 料 名 稱 和 調 配 比 例 的 程 式 , 但 相 隔 不 夠 兩 個 月 的 時間 , 元 朗 廣 場 的 KFC 員 工 卻 爆 出 在 垃 圾 筒 執 雞 來 賣 。
沒 不 適 難 索 償
據 梁 永 鏗律 師 表 示 , 即 使 客 人 後 來 知 悉 食 了 不 潔 或 不 是 依 正 確 程 序 處 理 的 食 物 , 若 沒 有 任 何損 失 , 如 因 此 而 身 體 不 適 需 住 院 或 留 醫 等 , 該 客 人 是 很 難 向 有 關 食 肆 進 行 民 事 索 償, 「 因 為 無 損 失 , 即 係 無 得 索 償 , 不 過 客 人 可 以 去 食 環 署 等 部 門 投 訴 , 當 係 另 一 途徑 去 討 回 公 道 。 」

撰 文 : 竇 至 鋒 、 雷 彬
攝 影 : 韋 平 、 田 俊
mailto:news@nextmedia.com

Advertisements

Read Full Post »

Here is the check list I use every time when I pack for a vacation. I found it very helpful, so I guess some of you may as well.

Travel Packing List (English)

Travel Packing List (Chinese)

Don’t be scared by this long list. I don’t bring everything on the list with me when I travel. Before I start packing, I will go through the list and cross out all the items that are not needed. An item may be very important for a trip, yet, totally inapplicable for another. What to pack varies, depends on the destination(s), as well as the type of vacation.

And since there already are many articles and tips on the internet preaching the art of travelling light, I am not going to say much about it here, but would recommend you to read a few of them when time allows. Who knows! You might get enlightened and ended up cutting down 90% of the things on your packing list 8)

Read Full Post »

Homemade Bread

Yesterday, i applied what i have learned in Heart N Tree and made some hard dough and naan bread for dinner.  Taking into account that these were my first homemade bread, even though they were far from perfect, I am very happy with them and I give myself a A- 😀

I made the bread in the morning.  Even though I had the recipe, I realized that I couldn’t just blindly follow it, and do exactly what I did when I was in Heart N Tree, but taste, feel, and adjust along the way. The oven we use are different.  Mine is a gas oven, smaller in size, as well as in possible temperature range.  And I bet the different brand of yeast, flour, and other ingredients we use make a difference in the time and temperature required for rising, kneading, baking, and such.

Now I understand why, for many times, when I asked for the details in a recipe (eg: cooking time, amount of seasoning, etc), the answers were “you need to taste and check”, “depends…”, “hard to say”…

Again, I see that one doesn’t really know how to do it unless she goes ahead, gets her hands dirty, and experiences it for real 😀

BTW, these are nutty apple cinnamon buns.  Yummy but their bottoms are all burnt hehe :mrgreen:

Despite the hard dough buns were a little burnt, the naan bread were great. Perfect!  8)    And for the curry, I was being a bit creative here, doing a mix of Japanese curry paste, Indian curry powder, and paprika. Oh! I also added some pineapple chutney 😀

Sachiko-san, ain’t you proud of me? haha

Read Full Post »

29 + 1

My dad asked me where I wanted to go for dinner with the family on my birthday.  I thought for a while and told him that I actually did not want to go anywhere and would rather stay at home and cook for them.

Before, I used to think that cooking was too complicated and difficult.  I cooked, but only when I needed to (in another word, I cooked only for survival haha), and never as a hobby or a fun activity. But luckily, things has changed. (Thanks to Sachiko-san 🙂 )  During my stay in Heart N Tree, I learned that cooking could be quite simple and easy.  And yes! With much fun and satisfaction too!

Because I was too busy cooking and forgot to tell Ana to set up the table with forks and knifes, we had our dinner with chopsticks instead 😛  Eating some Spanish dishes, Thai salad, Indian curry in the Chinese way… Can I call this fusion too?!? hehe :mrgreen:

So this is what I made for the night — seafood paella, gazpacho, thai vermicelli salad, tandoori curry chicken, and sangria (i didn’t make the bread but just bought it in a bakery)

Thank u for being my guinea pigs 😀

Since it’s my first time making most of these dishes, I didn’t dare to invite too many friends to the party… ok! Walter, I promise you that there will be another party with paella n gazpacho, and you will definitely be invited next time  😉

Read Full Post »

Three months ago, when I told my dad that the air tickets I bought for my Hokkaido trip were of Korean Air, he wasn’t very happy.  I bought the tickets just becuz of its price.  For some reason, the tickets of KAL was cheaper than other major airlines (e.g. Cathay, JAL, ANA) by more than USD 500.  Yes, there was a trade-off – a five-hour waiting in Seoul Incheon Airport.  But, I didn’t mind at all, for every hour I wait would be a hundred buck I save :mrgreen:

Then, my dad said: besides the five-hour waiting, Korean Air wasn’t a good airline anyway, for it’s not safe…

Humm… that I didn’t know, hence, couldn’t judge whether what he said was true.  But since I was very happy with the big saving and didn’t feel especially unsafe flying KAL, I traveled as planned; in fact, I had a very good flying experience with KAL this time (mainly becuz of its yummy bibimbap haha 😀 )

But nevertheless, the question about airline safety has kept lingering in my mind…  Which is the safest airline in the world?  And which one is the most dangerous?  I did some research, and surprisingly, found that there actually was no one commonly acknowledged ranking for airline safety.

This is because evaluating airline safety and ranking airlines is an extremely difficult task. There are many factors that contribute to the safety of an airline, for examples, accident history, maintenance procedures, age of fleet, types of training programs, etc.  And safety doesn’t always depend on the airline itself too.  What about factors such as airport security in cases of hijackings, bombing attempts, etc?

And there are so many different ways to analyze past accident data.  Should we rank airline safety based on the number of hours flown? Or by the passenger miles completed? Or by the number of trip made?

And, air crashes are very rare events (fortunately!).  With an average of one crash for every three million takeoffs, there are too few fatal accidents to serve as a basis for reliable statistics.

But anyways, here are two websites with some flight safety related data and rankings that you may find helpful.

Aviation Safety Network – Airlines’ Accident History

Plane Crash Info

Airline Accident Rates

There is an interesting stats stated in the Airline Accident Rates page.

Aviation accidents are extremely rare, with the probability of a passenger being killed on a single flight at approximately eight million-to-one. If a passenger boarded a flight at random, once a day, everyday, it would statistically be over 21,000 years before he or she would be killed.

Does this make those with aviophobia (fear of flying) feeling any better? haha

KAL Bibimbap, the best airplane meal I have had.  It is used to be served only in the first class and business class.  But apparently, this has changed.  Now econ class passengers can have this too 😀

Seoul Incheon Airport is a nice one; new, spacious, and comfy.

Read Full Post »

Have Fun Drawing

Drawing is fun and both Yik n I like to draw.  And here are our artwork created in June.

by Yik

by me

Read Full Post »

When I travel, I always want to find out how much the locals are paying for the same products that I am about to purchase. So if the shop owner tries to charge me much higher just because I am a tourist, I will know and will start bargaining down with a good target price in mind.

While one can save some money thru bargaining, the point of bargaining is really not that much about saving money here; many times, the differences are just a couple of dollars. I just don’t like the idea of being thought as a dummy, whom one can easily take advantage of and rip off from. And of course, the crappy feeling of being cheated after learning how much I have overpaid is equally terrible.

Hey, I know more than you think I do, ok!? I don’t want to let the locals get a feeling that every foreigner is stupid enough to be ripped off big time. These foreigners are here, now, because they are interested in the history and culture of your country, admire its unique tradition and the magnificent beauty of its scenery. These people have spent a lot to fly to your country, and they will definitely spend more along the way during their vacation in your country.

But on the other hand, I understand that the locals are just doing whatever they can to earn more for a better living. Most of them are good, friendly people with a kind heart, only that some of them think we, the foreigners, are too dumb not to trick and rip off from. Haha.

Well, this is just a part of the game for traveling and exploring the world. While the locals try to trick us for more from our pocket, we play defense and try to get a fair, if not better, deal. In fact, along the way when we are playing this game with the locals, Yik and I have made some friends with this other team 😀

So, let’s just play along and enjoy our trips 😉

Read Full Post »

Older Posts »